خرید و فروش ملک در شهر اندیشه | 02165504860

09125638635-09124806448

خرید آپارتمان ۴۸ متری در اندیشه
آپارتمان
تومان19,000,000

for-sale

خرید آپارتمان ۴۸ متری در اندیشه

خرید آپارتمان ۴۸ متری در اندیشه واقع در شهرک امید طبقه دوم با یک خواب کف سرامیک کمد…

منطقه : اندیشه

متراژ : 48 مترمربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1

فروش آپارتمان ۶۸ متری رو به نما در اندیشه
آپارتمان
تومان91,000,000

for-sale

فروش آپارتمان ۶۸ متری رو به نما در اندیشه

فروش آپارتمان ۶۸ متری رو به نما در اندیشه فروش آپارتمان ۶۸ متری رو به نما فاز ۱…

منطقه : اندیشه

متراژ : 68 مترمربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1


خرید آپارتمان ۵۰ متر با پارکینگ در اندیشه
آپارتمان
تومان33,000,000

for-sale

خرید آپارتمان ۵۰ متر با پارکینگ در اندیشه

خرید آپارتمان ۵۰ متر با پارکینگ در اندیشه خرید آپارتمان ۵۰ متر با پارکینگ طبقه دوم بایک اتاق…

منطقه : اندیشه

متراژ : 50 مترمربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1

آپارتمان ۳۹ متری با ۱۹ میلیون نقدی در اندیشه
آپارتمان
تومان19,850,000

for-sale

آپارتمان ۳۹ متری با ۱۹ میلیون نقدی در اندیشه

آپارتمان ۳۹ متری با ۱۹ میلیون نقدی در اندیشه خرید آپارتمان ۳۹ متری با ۱۹ میلیون نقدی در…

منطقه : اندیشه

متراژ : 39 مترمربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1


فروش آپارتمان با ۱۵ متر حیاط خلوت در اندیشه
آپارتمان
تومان27,000,000

for-sale

فروش آپارتمان با ۱۵ متر حیاط خلوت در اندیشه

فروش آپارتمان با ۱۵ متر حیاط خلوت در اندیشه فروش آپارتمان با ۱۵ متر حیاط خلوت در اندیشه…

منطقه : اندیشه

متراژ : 58 مترمربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1

رهن آپارتمان ۴۵ متری ۳ سال ساخت در اندیشه
آپارتمان
تومان20,000,000

sold

رهن آپارتمان ۴۵ متری ۳ سال ساخت در اندیشه

رهن آپارتمان ۴۵ متری ۳ سال ساخت در اندیشه رهن آپارتمان ۴۵ متری ۳ سال ساخت در فاز…

منطقه : اندیشه

متراژ : 45 مترمربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1


آپارتمان ۳۶ متری دو بهر با ۱۳میلیون در اندیشه
آپارتمان
تومان13,000,000

for-sale

آپارتمان ۳۶ متری دو بهر با ۱۳میلیون در اندیشه

آپارتمان ۳۶ متری دو بهر با ۱۳میلیون نقدی در اندیشه خرید آپارتمان ۳۶ متری دو بهر طبقه اول…

منطقه : فاز یک

متراژ : 36 مترمربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1

خرید آپارتمان ۴۷ متری ابتدای فاز ۱ در اندیشه
آپارتمان
تومان26,250,000

for-sale

خرید آپارتمان ۴۷ متری ابتدای فاز ۱ در اندیشه

خرید آپارتمان فروشی ۴۷ متری ابتدای فاز ۱ در اندیشه خرید آپارتمان فروشی ۴۵ متری طبقه۱ با ۱اتاق…

منطقه : اندیشه

متراژ : 45 مترمربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1


خرید آپارتمان ۶۴ متری با ۲۵میلیون دراندیشه
آپارتمان
تومان25,600,000

for-sale

خرید آپارتمان ۶۴ متری با ۲۵میلیون دراندیشه

خرید آپارتمان ۶۴ متری با ۲۵ میلیون نقدی در اندیشه خرید آپارتمان با ۲۵ میلیون نقدی ۶۴ متری…

منطقه : اندیشه

متراژ : 64 مترمربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

خرید آپارتمان ۹۵ متری رو به نما در اندیشه
آپارتمان
تومان128,000,000

for-sale

خرید آپارتمان ۹۵ متری رو به نما در اندیشه

خرید آپارتمان ۹۵ متری رو به نما با پارکینگ در اندیشه خرید آپارتمان ۹۵ متری رو به نما…

منطقه : فاز یک

متراژ : 95 مترمربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1